Klostergatan 12, Storgatan 43

Fastigheten är uppförd under 1861 i två till två och ett halvt plan. Under 1998-1999 har omfattande renoveringar gjorts i fastigheten. Komfortkyla och ventilation har installerats i samtliga lokaler. Fastigheten består av fem butikslokaler, fem kontorslokaler och en lägenhet En trevlig innegård och möjlighet till lagerlokal finns. Utmärkta parkeringsmöjligheter.

Klostergatan, Storgatan 45

Fastigheten är belägen dels efter Storgatan och dels utmed Lilla Torg / Klostergatan. Fastigheten utgör hörnfastighet mot Norre Port och är uppförd under 1989. Byggnaden består av kontorslokaler samt lokaler för restaurangverksamhet i två plan. Under 1998 har komfortkyla och ventilation installerats i lokalerna. Goda parkeringsmöjligheter finns bland annat på Lilla Torg och Hamngatan

Start typing and press Enter to search